Servicii medicina muncii

 • Examenul medical la angajare conform HG 355/2007 si HG 1169/2011 privind supravegherea starii de sanatate a salariatilor;
 • participarea la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale;
 • monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin :examene clinice la angajarea in munca, in perioada de adaptare si control medical periodic,examen medical reluarea activitatii, conform HG 355/2007 si HG 1169/2011;
 • intocmirea dosarului medical pentru fiecare angajat si pastrarea dosarelor medicale si a fiselor de expunere la riscuri profesionale;
 • interpretarea examenelor de specialitate necesare in functie de determinantii profesionali specifici locului de munca (audiometrii, spirometrii, examene radiologice, examene de laborator si alte examene de specialitate);
 • completarea FISEI DE APTITUDINE
 • recomandari medicale la reabilitarea profesionala ,reinsertie si reorientare profesionala in caz de boala profesionala, boala legata de profesie, accident de munca;
 • sa comunice existenta riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii;
 • sa consilieze angajatorul privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor;
 • sa consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca,consiliere pe legislatie legata de medicina muncii;
 • sa participe la sistemul informational national;
 • determinare zgomotului profesional la locul de munca (produs de masini, utilaje in functiune) si a masurilor ce trebuiesc luate pentru incadrarea in valorile limita prevazute de lege;
 • recomandari privind reducerea zgomotului profesional si profilaxia bolilor profesionale: hipoacuzie si surditate.

EXAMENE DE SPECIALITATE:

 • examen clinic –medicina muncii (medic specialist abilitat pentru personalul expus la radiatii ionizante).
 • asistenta medicala generala
 • examene psihologice pentru toate categoriile profesionale
 • examen oftalmologic
 • examen O.R.L.
 • examen neurologic.
 • examen radiografie pulmonara standard.
  -*pentru soferii profesionisti se pot efectua avizul medical si avizul psihologic siguranta tranporturilor, clinica Munmedica fiind agreata de Ministerul Transporturilor, acreditate conform ORD. 1260/1390/2013 ,iar in baza acestor analize se va incheia avizul de aptitudine.

CURSURI MEDICALE:

 • organizarea de cursuri medicale pentru personalul medical si non-medical avand ca obiectiv promovarea tehnicilor de prim ajutor cu scopul prevenirii si monitorizarii accidentelor prin:
  -instructie permanenta in tehnicile de prim ajutor
  -introducerea protocoalelor internationale utilizate in medicina de urgenta
  -instructia personalului medical si non-medical in utilizarea diferitelor echipamente medicale.