Informatii utile::

Codul muncii actualizat 2011:
    • Codul muncii actualizat 2011 vezi Titlul V Sanatatea si securitatea in munca (paginile 17-18 in fisierul pdf)

Acte legislative privind securitatea si sanatatea in munca:
    • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca
    • Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

Acte legislative privind supravegherea medicala a salariatilor:
    • HG nr. 355 / 11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
    • HG nr. 1169 / 12.12.2011 pentru modificarea si completarea HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
   
Acte legislative privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale:
     • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/24.10.2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
     • Ordin 848/1687/2004 - Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare (cu anexe) publicat in MO 22/07.01.2005

Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate:
     • Ordonanta de urgenta nr. 158 / 17.11.2005 publicata in Monitorul Oficial nr. 1074 / 29.11.2005
     • Ordin 60/32 din 27.01.2006 al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate publicat in Monitorul Oficial nr. 147 / 16.02.2006

Acte legislative privind protectia maternitatii:
     • Ordonanta de urgenta nr. 96 / 14.10.2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca publicata in Monitorul Oficial nr. 750 / 27.10.2003
     • Lege nr. 25 / 5.03.2004 pentru aprobarea OUG nr. 96 / 14.10.2003
     • HG nr. 537 / 7.04.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96 /2003

Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării